Európsky týždeň športu na školách

Posledný septembrový týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorú vyhlásila EK. Inak tomu nebolo ani v Bratislavskom samosprávnom kraji.  Od 23.septembra 2017 sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu.

Bratislavský samosprávny kraj takto podporil Európsky týždeň športu už po tretíkrát medziškolskou súťažou pod názvom Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja, v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- Eur. Úloha bola jednoduchá – pripraviť a zrealizovať čo najmasovejšiu športovú aktivitu v trvaní minimálne 20 minút. Školy napriek nepriazni počasia pripravili  množstvo skvelých pohybových a športových aktivít. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja.

Najaktívnejšími školami tohto ročníka  v súťaži Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja boli:

 • Základná škola Nová Dedinka so súborom športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu
 • Základná škola Veľké Leváre s aktivitou Športové dopoludnie
 • Spojená škola v Senci s aktivitou Cvičím, cvičíš, cvičíme, prestávku tak trávime!
 • Základná škola v Dubovej s aktivitami Výstup na Tri kopce a Šarkaniáda
 • Základná škola pri SLVS Senec s futbalovým zápasom
 • Základná škola I. Bukovčana v Bratislave so športovou olympiádou
 • Základná škola Blatné s aktivitou Šarfický septembrový biatlon
 • Základná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybu
 • Základná škola Ľudovíta Štúra s aktivitou Zabavme sa všetci spolu
 • Základná škola s materskou školou Častá s aktivitou Európsky týždeň športu

 

 • Gymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľu
 • Stredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybu
 • Spojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráse
 • SPŠD Kvačalova s Atletikou
 • Gymnázium Senecká, Pezinok s aktivitou Beh zdravia
 • Základná škola a Gymnázium s VJM s aktivitou Hopsasa – spoločné krepčenie pri ľudovej hudbe
 • Obchodná akadémia Račianska s aktivitou Škola v pohybe
 • SPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na Draždiak
 • SOŠAaP Senec ako športujúca škola
 • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu s Účelovým cvičením – cvičíme v prírode

Špeciálnu cenu projektového tímu v podobe balíčku športových pomôcok vyhráva Základná škola kpt. Nálepku zo Stupavy, ktorá síce nezískala najväčší koeficient zapojených účastníkov voči počtu registrovaných žiakov školy, ale napriek tomu bola najpočetnejšou aktivitou v kraji, kedy rozhýbala až 1062 osôb a ďalších 5 sa zúčastnilo podujatia Športujúce mesto 2017.

Všetkým zapojeným školám blahoželáme, že aj svojou aktivitou prispeli k zdravému životnému štýlu!