CELODENNÉ ŠPORTOVÉ STANOVIŠTIA

10:00 – 18:00

prezentácia športov na športových stanovištiach (každý si môže vyskúšať priamo na svojej koži)

Počas aktívnej prezentácie športov si bude môcť každý návštevník aktívne vyskúšať šport, ktorý bude chcieť. Jednotliví zástupcovia športov si pripravia rôzne aktivity, trenažéry, simulácie zápasov, exhibície a pod. Tak, aby ste si mohli čo najlepšie a najreálnejšie vyskúšať tento šport. Tieto stanovištia budú mať na starosti priamo športové kluby či zväzy so svojimi skúsenými zástupcami (trénermi či hráčmi). K dispozícii budú počas celého dňa a radi vám poradia a ukážu krásu svojho športu. Samozrejme si ich môžete vyskúšať koľko len chcete!

Zoznam všetkých športov nájde tu na stránke v časti Športy.