Registrácia škôl

Školu nie je nutné pred aktivitou registrovať, ale budeme veľmi radi ak nás budete informovať o pripravovanej aktivite a jej termíne emailom na adresu zuzana@4sportsmedia.sk.
Registračný formulár slúži až na registráciu výsledkov aktivity. Pridávajte prosím fotky max. do veľkosti 3MB.

Názov školy

Adresa

Typ školy

Kontaktná osoba (meno a priezvisko)

Pozícia

Vaše tel.číslo

Váš email

Názov podujatia

Popis podujatia

Celkový počet žiakov na škole

Celkový počet zúčastnených ľudí

Vložte fotografiu

Vložte fotografiu

Vložte fotografiu

Vložte fotografiu

Vložte fotografiu