AIKIDO

Aikido Musubi Dojo Bratislava

Aikidó je japonské sebaobranné bojové umenie. Skôr ako výuke blokov, krytov, úderov a kopov sa sústreďuje na umenie vyhnúť sa tvrdej a priamej konfrontácii sily medzi útočníkom a obrancom a elegantne útok zneškodniť prostredníctvom presnej techniky a správneho načasovania. Čím viac energie a sily útočník do útoku dá, tím silnejšie sa mu vráti v podobe proti-techniky. Funguje na princípe anatomických limitov ľudského tela. Využíva kruhové a špirálové pohyby, stabilné držanie tela, znehybnenia, páky a hody. Slúži k neutralizácii útočníka, nie však k jeho úmyselnej likvidácii. Myšlienkou aikida je neagresivita, ktorá vníma boj len ako poslednú formu riešenia konfliktov.

Nejedná sa o rýchly kurz sebaobrany, ale o veľmi komplexné a sofistikované bojové umenie, ktoré počíta s každou situáciou. Učí dokonalú koordináciu vlastného tela, vnímať priestor okolo seba a adekvátne reagovať na vzniknutú situáciu a pohyby útočníka.

Je zdrojom fyzického a duševného rozvoja – ktorý presahuje rámec telocvične. Pomáha k vyrovnanosti, zdravému sebavedomiu, schopnosti sústrediť sa na podstatné veci, rešpektu voči sebe aj okoliu, spolupráci, poznávaniu nových ľudí a vytváraniu nových vzťahov.

Aikido a zdravie

Aikido nevyžaduje žiadne špeciálne telesné predpoklady pre jeho tréning. Pravidelný tréning pomáha cítiť sa fit a dobre vo vlastnom tele. Tréning je prispôsobený individuálnym možnostiam jedinca, preto môžu ho cvičiť všetci bez rozdielu pohlavia veku a fyzickej zdatnosti a postupne sa zlepšovať. Je možné cvičiť do vysokého veku – čo v tvrdých bojových športoch nie je kvôli častým zraneniam a dlhodobým následkom až také bežné. Zakladateľ mal poslednú ukážku vo veku 86 rokov.

Telo zaťažuje rovnomerne. Vzájomne rozvíja kondíciu, vytrvalosť, koordináciu, obratnosť, rýchlosť, reflexy, pružnosť a ohybnosť. Aikido pohyby sú veľmi prirodzené a nenásilné. Je možné ho využívať aj ako zdravotné cvičenie k odstráneniu problémov s chrbticou, svalmi a ďalších telesných ťažkosti. Súčasťou tréningu sú aj dýchacie a koncentračné cvičenia, relaxačné cvičenia a zdravotne cvičenia, strečing a nácvik pádov.

Webstránka: http://aikidomusubi.sk

Aikido si budete môcť vychutnať priamo v Auparku počas exhíbicie/vystúpenia. Presný časový harmonogram upresníme v priebehu septembra.