ATLETIKA

SlaviaSTU

Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Skratka: STUBA
Adresa: Račianska 103, P.O.BOX 34, 830 03 Bratislava 33
Štatút: Občianske zdruţenie
Rok založenia: 1962 ako AO TJ Slávia SVŠT Bratislava (pokračovateľ zrušenej Slávie VŠ Bratislava)
1991 AO TJ Slávia STU Bratislava (premenovanie v súlade so zmenou názvu univerzity)
Klubové farby: modrá, biela
Domovský štadión: športový areál Pavla Gleska – Centrum Akademického Športu STU, ľudové ozn. Mladá Garda

Ocenenia pretekárov atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava za výkony v sezóne 2015
Anketa Atlét roka 2015 (17.12.2015 Bratislava)
15.m Tomáš Benko – Atlét roka 2015
11.m Vladimír Bezdíček – tréner roka 2015
14.m Kristián Cupák – tréner roka 2015
15.m Vladimír Bezdíček – tréner roka mládeţe 2015
12.m Igor Gavenčiak – veterán roka 2015
Ocenenie SAZ – (14.11.2015 Banská Bystrica)
Viliam Lendel – ocenenie za zásluhy pri príležitosti životného jubilea

Webstránka: www.atletikanagarde.sk

Facebook: Atletika na Garde

Atletiku si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.

20140828_114342 IMGP0014 20140828_114305