BASKETBAL

mbkk

MBK Karlovka Bratislava

Mládežnícky Basketbalový Klub Karlovka Bratislava (MBK Karlovka) bol založený rodičmi hráčov, ktorí fungovali ako jedna z prípraviek klubu AŠK Inter Bratislava vo štvrti Karlova Ves v roku 2003. Po rozhodnutí vedenia Interu ďalej neorganizovať a nefinancovať túto mládežnícku prípravku, sa iniciatívy chopili rodičia dotknutých hráčov, s podporou zvyšných rodičov a vtedajších trénerov Mareka Bulíka a Zuzany Veľasovej založili občianske združenie MBK Karlovka Bratislava, ktoré pokračovalo ďalej v už rozbehnutej práci, ale už samostane.
Začiatky boli pre novovzniknutý klub naozaj neľahké. Celý klub stál na ľuďoch, ktorých spočítame na prstoch jednej ruky. Na začiatku málokto veril, že klub bude do budúcnosti naozaj životaschopný a bude schopný konkurovať ostatným basketbalovým klubom. Významným zlomom v riadení i smerovaní mládežníckeho klubu bol príchod súčasného prezidenta MBK Karlovka Ľuboša Cibáka, ktorý načrtol svoju víziu. Spoločnými silami spolu s ostatnými členmi vedenia klubu sa postupnými krokmi pustili „zo spodu“ do budovania mládežníckej pyramídy, trénerského teamu, basketbalového programu, priestorového, materiálneho, personálneho, finančného i marketingového zabezpečenia klubu.
Posledný poltucet rokov sú tímy MBK Karlovka súčasťou tých najlepších na Slovensku a za dosiahnuté výsledky a snahu hráčov i trénerov boli neraz odmenený tými najcennejšími kovmi, či nomináciami hráčov, trénerov, asistentov, či teamových manažérov do reprezantácií Slovenska.

Webstránka: www.mbkkarlovka.sk

Facebook: MBK Karlovka Bratislava

Basketbal si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.