DISCGOLF

Discgolf 

Moderné začiatky discgolfu siahajú do severnej Ameriky šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prvé oficiálne discgolfové ihrisko sa datuje na rok 1975, o rok neskôr už aj s novým kovovým reťazovým štýlom koša a založenou organizáciou PDGA (Professional Disc Golf Assosiation). Počas deväťdesiatych rokov zaznamenal discgolf obrovský „boom“, čoho výsledkom je dnes vyše 7000 ihrísk, 40 000 v PDGA registrovaných hráčov, ich celkový počet sa odhaduje na cca 600 000. Na slovensku máme momentálne 9 pevných ihrísk.

Webstránka: www.discgolf.sk

Discgolf si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.