FLORBAL

hb

ŠK Hurikán Bratislava

Športový klub Hurikán Bratislava vznikol ako jeden z prvých na Slovensku koncom roku 2003, keď si skupinka nadšencov povedala, že sa začne venovať v tej dobe novo-rozvíjajúcemu sa športu. Konkrétne sa zaregistroval ako 6. klub v poradí, na zväze florbalu. V priebehu 10-ročia klub naberal na popularite z čoho vyplývajú aj najväčšie úspechy pri mužoch:

  • 1x Majster Slovenska
  • 2x strieborná medaila
  • 3x sa hráči tešili z bronzovej pozície.

Postupne sa rozvíjala aj členská základňa a vznikali nové kategórie. Momentálne evidujeme vyše 150 členov. Od samého počiatku hrajú naše seniorské kategórie mužov aj žien najvyššiu celoslovenskú súťaž – extraligu. Úzko spolupracujeme so slovenskou reprezentáciou mužov aj žien a poskytujeme im na účely reprezentácie Slovenskej republiky svojich hráčov. S pribúdajúcim časom sme pochopili, že najdôležitejšia je práca s mládežou čomu sa snažíme naplno venovať a vychovávať nových talentovaných florbalistov a florbalistky.V súčasnosti máme všetky kategórie pri chlapcoch a pracujeme na rozširovaní dievčenskej štrukrúry. V poslednej sezóne 2015/2016 mal klub vo svojej histórii rekordný počet kategórií a to 12.

Webstránka: www.hurikan.org

Facebook: ŠK Hurikán Bratislava

Florbal si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.

1 2 4