KARATE

Športová Škola Karate Bratislava

Klub ŠŠK Bratislava pôsobí v bratislavskej Petržalke (na Základnej škole Tupolevova 20), čo dáva jeho činnosti určitý výchovný ako aj sociologický rozmer. V súčasnosti organizuje činnosť vyše 160 aktívnych členov. Pre svojich členov má vypracovaný systém postupových a majstrovských súťaží v kategóriách žiakov, dorastencov, juniorov aj seniorov, ktoré vytvárajú predpoklady pre výchovu a rast vynikajúcich reprezentantov. Osobitnú pozornosť venuje príprave predškolskej a školskej mládeže, z ktorých mnohí sú zaradení aj v centre talentovanej mládeže.

Športový klub karate ŠŠK Bratislava patrí medzi najperspektívnejšie mládežnícke kluby na Slovensku. V aktuálnej súťažnej sezóne 2016-2017 sme sa stali najúspešnejším klubom SR. V jednotlivých skupinách tréningy zabezpečujú kvalifikovaní a profesionálni tréneri s príslušnou kvalifikáciou. Do prípravky “Karate KIDS” prijímame deti už od 4 rokov.

Facebook: ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE

Karate si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti a zároveň budú mať vystúpenie v OC Aupark o 17:00.