KETTLEBELL

Kettlebell – KB5 Slovensko

KB5 je škola pohybu, sily a kondície. Venujeme sa všeobecnej fyzickej príprave pomocou troch hlavných nástrojov – vlastná váha, kettlebell a veľká činka. Kladieme dôraz na zdravie a pohyb bez bolesti a zranení – nezaujíma nás iba dnešný výkon, ale výkon za x desiatok rokov. Na cvičenie sa dívame z dlhodobého hľadiska – nejde o to, čo človek cvičí na jednom tréningu, ale ako to zapadá do celkového plánu pre dosiahnutie cieľa. Cieľom nie je sa na tréningu zničiť, ale zlepšiť sa. Technika cvičenia je na prvom mieste, cvičenie sa tak stáva výrazne efektívnejšie a dlhodobo udržateľné. Necvičíme iba pre zábavu, byť silný a v kondícii, to je pre nás zábava.
KB5 inštruktori sú certifikovaní inštruktori medzinárodných prestížnych organizácií ako StrongFirst, Functional Movement Systems, Flexible Steel, Original Strength a ďalších.

Webstránka: www.kb5.sk

Facebook: Kettlebell – KB5 Slovensko

Kettlebell si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.