KORFBAL

Korfbalový klub “Kamzíky” Bratislava

Sme jedným z troch korfbalových klubov na Slovensku. V súčasnosti má klub 15 členov a neustále hľadáme nových. Uplynulú sezónu sme štartovali v slovenskej a maďarskej lige. Materiálne podporujeme rozvoj korfbalu na základných školách v Bratislave. Žiaci zo ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave nás reprezentujú v slovenskej lige v kategóriách do 13 a 15 rokov. Tréningy dospelých sa konajú v telocvični IP Gymnázia na adrese Kremnická 26 v Bratislave v stredy v čase 18,00 – 20,00.

Korfbal

Korfbal je kolektívny zmiešaný nekontaktný dynamický loptový šport, v ktorom sú tímy zložené zo štyroch žien a štyroch mužov. Medzi hlavné charakteristiky tohto športu patria všestranné zručnosti, tímová hra, obmedzený fyzický kontakt a rovnosť pohlaví. Cieľom hry je streliť loptu do korfbalového koša. Korfbalové koše nemajú odrazovú dosku a sú umiestnené na železnej tyči vo výške 3,5 m v každej polovici ihriska, čo je o 45 cm vyššie ako basketbalový kôš. V žiackych kategóriách je výška koša znížená na 2,5 alebo 3,0 m s ohľadom na vek hráčov. Obvod lopty je 68 – 70,5 cm, jej hmotnosť 445 – 475 g, veľkosťou je ako futbalová, no je o niečo ťažšia. Hrá sa na ihrisku s hádzanárskymi rozmermi 40×20 metrov 2×30 alebo 2×25 minút. Ihrisko je rozdelené na dve polovice, na ktorých sa hrá spôsobom štyria proti štyrom. Štvoricu musia tvoriť dvaja muži a dve ženy. Každý tím je rozdelený na 4 útočníkov a 4 obrancov a po dosiahnutí dvoch košov na ľubovoľnej strane ihriska sa ich pozície menia. Štvorica, ktorá bránila, ide do útoku a naopak útočiaca štvorica ide do obrany. S loptou je možné urobiť len dva kroky, hráč potom musí vystreliť na kôš alebo nahrať. S loptou nemožno driblovať ani utekať. Každý strelený kôš má hodnotu jeden bod. Opačné pohlavia sa nesmú navzájom brániť.

Webstránka: www.korfbal.sk

Facebook: Korfbal Bratislava

Korfbal si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.