RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

logoSZRKfarb

Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

Bratislavské kluby Rýchlostnej kanoistiky

Mládežnícke kanoistické kluby na území Bratislavy sa môžu pochváliť svojou dlhoročnou tradíciou, v ktorých sa odchovalo množstvo skvelých slovenských reprezentantov, skvelých ľudí a priateľov športu. Naše mládežnícke kluby sídlia v Karloveskej zátoke (Vodácky klub Tatran Karlova Ves, Slávia UK, KRK Vinohrady), na pravom brehu Dunaja (za Starým mostom- Športový klub polície, Vodácky klub Dunajčík, Dunajklub Kamzík) a vo Vĺčom hrdle (IAŠK Inter).
A čo je teda náš šport?

Rýchlostná kanoistika je silovo-vytrvalostný šport, vykonávaný na rovných hladinách vodných tokov, nádrží, jazier, prípadne umelých športových kanálov.V našom športe súťažia ženy aj muži v kategóriách K (kajak- sedí sa) a C (kánoe- kľačí sa), na 200-, 500-, 1000- a viacmetrových tratiach.Trénujeme prevažne vonku (v exteriéri), kde sa deti naučia okrem základných lokomócií aj jazdu na lodi jednotlivej disciplíny.

Webstránka: www.canoeslalom.sk

Facebook: canoe.sk

Rýchlostnú kanoistiku si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.

rk1 rk2 rk3