ŠKOLA BREAKU

ŠKOLA BREAKU

Škola Breaku je miesto pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť break dance. Našim cieľom je inšpirovať deti a mládež efektívne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent, osobnosť a robiť zároveň veľa pre svoje zdravie. Našu tanečnú školu navštevujú deti od veku 6 rokov, ktoré sa učia porozumieť hudbe, kultúre, tanečnej histórii a základným aj pokročilým tanečným technikám. Okrem pravidelných tréningov organizujeme množstvo iných podujatí akými sú tanečné súťaže, vystúpenia, vzdelávacie workshop a letné tábory.

Break dance
Break dance vznikol začiatkom 70. rokov v USA/Bronxe. Pôvodný názov pre breakdance je breaking. Tak ako každý tanec aj break má svoju filozofiu, históriu, základné pohyby, triky a typický slovník. Na Slovensko prišiel break cca o desať rokov neskôr (1983). Jednou z prvých skupín bola Bratislavská partia Gumení Chlapci. Od svojho vzniku prešiel break obrovskou zmenou a vývojom, čoho dôkazom je aj zaradenie na Olympijské hry mládeže 2018 v Buenos Aires.

Webstránka: https://skolabreaku.sk

Facebook: Škola Breaku

Školu breaku si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti a zároveň budú mať vystúpenie v OC Aupark o 11:30.