STOLNÝ TENIS

Slovenský stolnotenisový zväz

Stolný tenis, ako športová hra vznikol prenesením tenisu do sálového prostredia na stôl. Predchodcom stolného tenisu bola stará japonská hra gossima, ktorú priniesli do Európy Angličania v 80. rokoch 19. storočia. Stolný tenis sa hral zo začiatku na stoloch rôznych rozmerov, s gumenými alebo korkovými loptičkami, pergamenovými, neskôr drevenými a korkovými raketami. Prvé pravidlá stolného tenisu boli vydané v Londýne v 1884. Veľký rozmach stolného tenisu nastal po 1. svetovej vojne, keď sa hral už takmer na všetkých kontinentoch sveta.
Na Slovensku sa začal stolný tenis rýchlo rozvíjať najmä po roku 1920. Od roku 1925 bol súčasťou Československej tabletenisovej federácie.

Dnes je stolný tenis najrozšírenejším športom na svete – hrá sa v 226 krajinách. Jeho športovú hodnotu uznal aj Medzinárodný olympijský výbor na svojom zasadnutí v Prahe r. 1977 a zaradil ho od OH v Soule medzi olympijské športové odvetvia.
Na Slovensku sa v medzivojnovom období stolný tenis vyvíjal súbežne so stolným tenisom v susedných krajinách – v Maďarsku, Rakúsku a v úzkej spolupráci s českými klubmi. V roku 1939 bol vytvorený samostatný Slovenský zväz stolného tenisu, ktorý fungoval až do r. 1945. Po 2. svetovej vojne došlo k veľkému rozmachu tohto športu u nás. V tomto období dosiahol slovenský stolný tenis ako súčasť Československého stolnotenisového zväzu aj svoje najlepšie výsledky v bohatej 93 – ročnej histórii. Bratislavčan František Tokár sa stal 5 – násobným majstrom sveta a Alica Chládeková-Grofová vicemajsterkou sveta v dvojhre.

Od r. 1993, po rozdelení Československa, vystupuje Slovenský stolnotenisový zväz samostatne. Združuje vyše 10 000 registrovaných členov vo vyše 700 kluboch. Má 9 – stupňovú štruktúru dlhodobých súťaží, pravidelne organizuje juniorské a kadetské turnaje, ktoré sú súčasťou svetovej série. Na Slovensku sa hrali ME dospelých, mládeže (5x) i veteránov. Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) patrí dlhodobo medzi najaktívnejších členov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) a Európskej stolnotenisovej únie (ETTU).

Webstránka: www.sstz.sk

Facebook: Slovenský stolnotenisový zväz

Stolný tenis si budete môcť vyskúšať kedykoľvek počas celého dňa na celodennom stanovišti.